Disclaimer

Disclamer

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - de eigenaar: de eigenaar van de website;
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
 • 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
  • Nadere informatie Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons. Wij behouden ons alle rechten voor.