Adverteren op Weermallorca.nl

Het plaatsen van een display advertentie, blog en/of link is een mooie manier om je eigen website of product te promoten. Op Weermallorca.nl is adverteren op verschillende manieren mogelijk tegen aantrekkelijke maandelijkse of jaarlijkse tarieven. Je kunt altijd vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden via het contactformulier.

Advertorial blog

Het plaatsen van een blog bericht is een mooie manier van promoten. Niet alleen is het leuk om je product onder de aandacht te brengen, ook heeft het veel waarde wanneer je bezig bent met het verbeteren van de zichtbaarheid in de zoekmachines. Het artikel kun je zelf aanleveren of tegen betaling door ons laten verzorgen.

Type: Advertorial / Text
Artikel: Tegen betaling of zelf aanleveren 
Woorden: Minimaal 400
Onderwerp: Mallorca (in overleg)
Duur plaatsing: Onbepaalde tijd
Link: 2x Do-follow / No-follow / Sponsored

Homepage advertentie

Homepage link

De homepage is de belangrijkste pagina va de website. Een link vanaf de homepagina heeft dan ook veel waarde en een goede manier om je eigen website te promoten. Onderaan de home van weermallorca.nl is ruimte voor maximaal 12 links. Hier kun je een Mallorca vakantie link toevoegen.

Type: Link
Duur: 12 maanden
Link: Do-follow / No-follow / Sponsored

Display advertentie

Vergroot je online zichtbaarheid met een display advertentie. Op weermallorca.nl tonen we op de gehele website een sidebar met advertenties. Het is mogelijk om in de sidebar een banner te plaatsen met een link naar je eigen website. Je advertentie is dan zichtbaar op de homepagina, naast blog berichten en bericht categorieën.

Type: Display
Afbeelding: 300 x 250 pixels
Duur: Minimaal 3 maanden
Link: Do-follow / No-follow / Sponsored

Sidebar advertenties